แบบฝึกหัดเรื่องการใช้กล่องรวมกลุ่ม และการใช้ปุ่มเลือก

1.ให้นักเรียนสร้าง Project ชื่อ question1 โดยให้นักเรียนสร้างคำถาม จำนวน 1 ข้อวิชาใดก็ได้ พร้อมคำตอบแบบ 4 ตัวเลือก โดยให้มีปุ่มคำสั่ง “จบ” เพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรม ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ตามความเหมาะสม และตกแต่งให้สวยงาม

ให้นักเรียนบันทึกProject เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของตนเอง

Comments