PROJECTES TELEMÀTICS


Projectes telemàtics és una iniciativa col·lectiva de totes les escoles FEDAC que neix amb l’objectiu d’impulsar l’ús de les tecnologies a l’aula i de crear vincles entre l’alumnat de les diferents escoles de la fundació. 

Anualment es proposen diferents projectes en xarxa, multidisciplinaris i adaptats a les diferents etapes educatives, on les TAC esdevenen el recurs clau per crear i aprendre col·laborativament. 

Entenem els Projectes telemàtics com un espai d’intercanvi, d’unió i d’aprenentatge compartit.

 
Construïm la tardor
Construïm la tardor
Construïm un conte
Construïm un conte
Experimenta.2
Experimenta.2
Booktrailers
Espots
Espots FEDAC


Com és la teva escola?


Vols veure les propostes de projectes telemàtics dels darrers anys? Clica aquí.