החורף בישראל - שיעור מס' 1


חלק 1: דיון בנושא "החורף בישראל" בהדגש על הטקסט "הברק והרעם"


חלק 2: המשך דיון וסיעור מוחות על החורף בישראל

חלק 3: סיכום הדברים והרעיונות שהעלו התלמידים על ידי פעילות "המטרייה" 

חלק 4: קריאת הטקסט  "הברק והרעם" על ידי המורה והתלמידים 

חלק 5: ניתוח הטקסט "הברק והרעם"

חלק 6: המשך ניתוח הטקסט "הברק והרעם"


חלק 7: המשך ניתוח הטקסט "הברק והרעם"

חלק 8: סיכום לכל מה שנלמד מהטקסט "הברק והרעם"

חלק 9: פעילות מס' 1: פתרון תרגיל מס' 2 

חלק 10: פעילות מס' 2: עבודה בקבוצות 

חלק 11: המשך פעילות מס' 2: עבודה בקבוצות 

חלק 12: פעילות מס' 3: לשיר שיר של "תפילת הגשם"

חלק 13: פעילות מס' 4: משימה מתוקשבת

חלק 14: המשך פעילות מס' 4: משימה מתוקשבת

חלק 15: סיום השיעור וחלוקת דף עבודה על התלמידים