סרטים קצרים מבית ספר אורט חלמי שאפעי

בהנחיית המורה: נאדרה בדארנה
זינב עאסי, אימאן ד'אהר וסאלם מחמד מכיתה י"א 1