סרטים קצרים מבית ספר עמל טייבה

בהנחיית המורה שורוק טויל
אזרחות, לנא חאג' יחיא, אחמד נסיראת, עבד אלחכים חאג' יחיא, דיאנה טיבי ונסרין יאסין

האדם טוב ביסודו, לין עאזם, יוסף תאיה, עיסאם קנדיל, נורהאן עבד אלקאדר ומרים קאדי