ติดต่อสอบถาม

งานรับสมัคร ศูนย์บริการ    
 
 โทร : 0 5391 6386
 
 โทรสาร : 0 5391 6384
 
 Email casmfu@gmail.com 
     Website www.cas-info.co.cc
สำรองห้องพัก วนาเวศน์      
    โทร : 0 5391 7070
    โทรสาร 0 5391 7027
     Email wanawes@mfu.ac.th
     Website www.mfu.ac.th/wanawes
สถาบันสุขภาพ และความงามวนาศรม      
    โทรศัพท์ 0 5360 3600
    โทรสาร 0 5391 3603
    Email booking_wanasom@mfu.ac.th
    Website www.wanasomresort.com


Comments