Дейности‎ > ‎

EPO7, 7th Experimental Physics Olympiad; 7-ма Олимпиада по експериментална физика

Problem: arXiv:1912.07368  За За решението на български трябва да свалите файловете на фигурите и да компилирате с Латех EPO7_bg_arxiv.tex

 Work of  the absolute champion see the file: EPO7_ABS-Champion.pdf

ПРОГРАМА ЗА

7-та Олимпијада по Експериментална физика


 8:00 – 10:30    - Регистрација

10:30                   - Отварање на олимпијадата

11:00 – 15:00   - Време за решавање на задачата

              (12:30 – 13:00 ќе се послужи закуска)

18:30                   - Објавување на резултатите

                                 Доделување награди

19:00                   - Заминување на учесниците


Седма Олимпиада по експериментална физика 07.12.2019г.

Събота 7 декември 2019 Скопие

«Ден на индуктивността»

Final partisipants,   Списък на участниците; виж прикачения долу файл:  Финални учесници.xlsx (16k)

Тази олимпиада е част от Българската STEM платформа; виж предишни съобщения: https://en.wikipedia.org/wiki/Science,_technology,_engineering,_and_mathematics

https://www.mon.bg/bg/100447

http://www.stemcoalition.eu/members/ministry-education-and-science

Актуалната версия на това съобщение се обновява на сайта на Софийски клон на Съюза на физиците в България: https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo

See also attached files for: Bulgarian EPO7BG.doc, English EPO7EN.doc, German EPO7DE.doc, Macedonian EPO7MK.doc, French EPO7FR.doc, and Russian EPO7RS.doc

Галерия от снимки http://pc.cd/xeb

Tasks from former Olympiads: [1] http://arxiv.org/pdf/1511.04328, [2] http://arxiv.org/pdf/1602.06114,

[3] http://arxiv.org/pdf/1602.08090, [4] https://arxiv.org/pdf/1605.00493.pdf

[5] https://arxiv.org/pdf/1801.00022.pdf

http://btvnovinite.bg/article/lifestyle/technology/uchenici-merjat-skorostta-na-svetlinata-v-sofija.html

            След приключване на олимпиадата много учители питат: а какво е класирането по точки за техните ученици. Концепцията на тази Олимпиада е съвършено различна: като се върнат в къщи участниците сами да повторят експеримента гледайки публикуваното решение и работата на шампиона. Именно затова ние организаторите подаряваме постановката с която е работено на ученика до края на годината а после за кабинета по физика. Така олимпиадата пряко повлиява на нивото на преподаване във всяко училище изпратило участници. А по време на самата олимпиада регистрираните учители работят със своята постановка и получават методични указания от авторите на задачата. Моля пишете ни как тази идея работи.

Малък квант история: Преди години Софийският клон (СК) на Съюза на физиците в България (СФБ), или (СКСФБ http://bgphysics.eu/) организира няколко пилотни състезания в София и Казанлък и след това съвместно с Регионалното дружество на физиците от Струмица (РЗФС) проведе първите 6 Олимпиади по експериментална физика (ОЕФ); отбелязваме най-важните заслуги на д-р Васил Йорданов и м Стоян Манолев. Като съорганизатори за сегашната седма олимпиада се включиха Дружеството на студентите физици на република Македония, а Дружеството на Физиците на Република Македония (ДФРМ http://dfrm.org/) е главния съорганизатор-домакин. Ден индуктивността, 7-ма средношколска и студентска Олимпиада по експериментална физика. На олимпиадата ще бъде дадена експериментална задача за изследване на електрични и магнитни явления. Олимпиадата е отворена за всички ученици и предполага и международно участие, в този смисъл тя е международна. В перспектива очакваме ОЕФ да бъде съвместна дейност и на други дружества в района.

Софийският клон на СФБ, РЗФС и ДФРМ организират такива олимпиади от 2011 г. и постепенно те стават традиционна част от извънучилищното образование по физика. Учениците ще се класират в отделни възрастови групи условно наречени S, M и L, според класа в които учат. Например за България това са S=7-8, M=9-10 и L=11-12 клас. Отделна група студенти изучаващи физика ще се състезават в категория XL. За всяка възрастова група ще се прави отделно класиране. Учениците, които са в подготвителна година и не учат физика, също могат да участват в олимпиадата и ще бъдат класирани в група S. Задачата на Олимпиадата е всъщност последователност от много свързани задачи, дадени като различни подусловия, с нарастваща трудност – който до където достигне. Олимпиадата е по експериментална физика, но при еднаква точност на измерването ще се сравнява и разбирането на това, което се прави, затова има и няколко изцяло теоретични подусловия. Авторите на задачата са комбинирали опити описани в учебниците.

За участници от Р. България крайният срок банковия превод на регистрационата такса е 25 ноември 2019 г. Регистрацията за олимпиадата се извършва след паричния превод към сметката СК на СФБ и след това се изпраща e-mail на електронния адреса на олимпиадата epo@bgphysics.eu. Подробно описание е дадено в края на това съобщение.

            При допълнителна спонсорска помощ е възможно да се изготвят допълнителни постановки, а срокът за регистрация може да бъде удължен. Следете актуалната версия на това съобщение на сайта на СК на СФБ http://bgphysics.eu.

Мотивация

            Учители редовно ни пишат, че имат известни колебания относно участието в олимпиадата. Например, защото въпреки ентусиазма си не се чувстват достатъчно подготвени в областта на електромагнитните явления. Ние организаторите повтаряме: отделяме толкова много усилия именно за такива физици-ентусиасти, които обичат предизвикателствата. Убедени сме, че разработените постановки ще помогнат за цялостното подобряване на образованието по физика: за стимулиране и мотивиране на участващите ученици да продължат образованието си в близки области на науката и техниката, за обновяване на кабинетите по физика и за бъдещата работа и професионално израстване на учителите по физика. Очакваме в близките години Олимпиадата по Експериментална Физика (ОЕФ) да се превърне във важен форум на колегите, преподаващи физика, допълващ социалния живот на колегията. Анализът на проведените 6 олимпиади показа, че даже неподготвени учениците научават много по време на самата олимпиада и като се завърнат в клас могат да демонстрират решението пред своите съученици. Така Олимпиадата допълва и неформалната извънучилищна работа незаменима при подготовка на бъдещи професионалисти.

Регламент и програма

Олимпиадата е индивидуална. Учениците работят индивидуално върху една и съща експериментална задача. Експерименталните постановки се осигуряват от организаторите.

            Проверката на пристигналите участници в деня на олимпиадата събота 7 декември е от 8:30 до 10:30 часа в Природо-математическия Факултет в Скопие където ще се проведе откриването. Учениците трябва да носят документ за самоличност. След проверката участниците ще бъдат разпределени в различни аудитории. Олимпиадата се провежда от 11:00 до 15:00 часа. Регламентът забранява използването на мобилни телефони. Учениците трябва да ги предадат на придружаващия ги учител или на квестора в аудиторията. Първите 2 часа (т.е. до 13:00 ч.) учениците нямат право да напускат аудиторията. В 15:00 часа учениците предават решенията си и протокола от своите измерванията, след което получават сертификат за участие, а за неуморните ще има задача за домашно с отделна премия. Домашното се изпраща на адреса на олимпиадата epo@bgphysics.eu до 06:00 на 8 декември.

            Паралелно на олимпиадата, в отделна друга аудитория в интервала 11:00-15:00 ще бъде проведен квалификационен учителски курс на който ще се демонстрира решението на задачата от олимпиадата. Учителите трябва също да носят 2 мултиметра. Редовно регистрираните учители получават диплома за успешно завършен курс. Този семинар е отворен за всички интересуващи се учители и придружаващите родители. На този семинар авторите ще представят решението на задачата.

            Журито, определено от ДФРМ ще обяви резултатите от класирането в същия ден в 18:30 само на най-добре представилите се. Тогава ще бъдат връчени дипломите за 3-та, 2-ра, 1-ва награда, абсолютен шампион и специални награди. Пълен списък с класиране няма да се публикува. Цел на олимпиадата е всеки участник сам да повтори решението на задачата и да достигне качеството на работата на шампиона. Не точките са съществени, а олимпийската идея за участие. Не е важно как си се класирал, това често е игра на случая, важното да си се борил честно и да можеш да се радваш на чуждия успех. Много от учениците се връщат от Олимпиадата вдъхновени, защото физиката е и забавление. Удоволствието да да разбираш как е направен светът е част от приключението да се живее.

Вашите мнения, коментари и препоръки изпращайте на адреса на олимпиадата epo@bgphysics.eu.

Предварителна подготовка (Методически указания)

Програма (проверявани умения и знания): Участниците трябва да имат минимален опит с измервания и обработка на експериментални данни с калкулатор. Предполага се, че ученикът има практически умения за измерване на тегло с електронна везна, измерване на дължини с точност до ½ mm, работа с мултиметър, резистори, потенциометри, батерии, измерване на зависимост между ток и напрежение I(U) на свето-диоди, както и да може да различава полярността на постоянното напрежение.

Освен сглобяване на постановката и измерване за анализа на експерименталните данни, ще е необходимо таблично и графично представяне на резултатите. Някои въпроси от условието на задачата може да са свързани с графично представяне на експериментални данни. Предполага се, че ученикът може да представя експерименталните данни на милиметрова хартия и да може да определя наклона на правата и константата, ако между измерваните величини има линейна зависимост.

Свързването на отделни елементи в прости електрични схеми, тяхното начертaване и анализ, са в основата на експерименталните задачи в последните години. За решаване на задачата участниците трябва да носят със себе си цифров мултиметър (мултицет), с който са свикнали да работят и познават скалите и възможностите му. Например ученика трябва да знае вътрешното съпротивление RV на мултицета, когато е включен като волтметър в обхват от 200 V и вътрешното съпротивление на мултиметъра RA, когато е включен като амперметър на обхват 200 mA, както и отношението RV/RA. Ако мултиметърът е включен като амперметър, не се опитвайте да измерите максималния ток, който може да създаде батерията! Това не е опасно за ученика, но изтощава бързо батерията и амперметърът може да се повреди. Квесторите за задължени да следят ученикът да носи само: мултицет, калкулатор, химикалка и молив за писане.

За разбиране на работата на експерименталната постановка учениците трябва да знаят формулата за времето за разреждане на кондензатор през съпротивление RC, както и времето за затихване на електричен ток L/R минаващ последователно през индуктивност L и съпротивление R.

Най-големите ученици трябва да знаят от математиката както формулата за производна на степенна функция (xn)' =nxn-1, така и приближената формула (1+ε)n ≈1+nε за n=±½, ±1 и ±2 която може да се научи и усвои за един ден с няколко прости примера даже и най-малките ученици. Намиране на стойност на функция f(x) представена графично също е задача достъпна и за най-малките.

Изброихме основни детайли от училищното образование по физика за всяка страна, но все пак искаме да подчертаем, че основната част от задачата е измерване и обработка на експериментални данни, а не извод на формули. Самото измерването може да бъде извършено и от най-малките ученици. От тях очакваме да могат да измерват ток, съпротивление и напрежение.

Задачите от предишните шест олимпиади могат да бъдат намерени на сайта на СК на СФБ в бутон EPO.

Организационни въпроси:

1.      За текущи промени в програмата следете сайта на Софийския клон на СФБ http://bgphysics.eu/; обезателно направете справка преди заминаването си за София. Най-важното, което трябва да проверите е дали името Ви е включено в списъка на регистрираните участници от България, който ще бъде публикуван на сайта на СФБ на 2 декември 2019.

2.      Местата за участие в олимпиадата се запълват по реда на регистрирането на участниците който (след крайния срок на за извършване на превода на регистрационната такса 01 ноември) се ограничава от броя на изготвените дотогава експерименталните постановки.

3.      Комисията за провеждането на олимпиадата, определена от Софийския клон на СФБ и ДФРМ, включва авторите на експерименталната постановка и колеги физици.

4.      Участниците в състезанието ще получат сертификат за участие и грамота за класирането, а резултатите от класирането ще се публикуват на сайта на СК на СФБ след приключване на работата на Комисията за провеждане на олимпиадата.

5.      Всички задачи, давани на Олимпиада по експериментална физика, са авторски, оригинални и не се публикуват до състезанието.

6.      За участие в олимпиадата не се изисква специална подготовка, с което се поощрява и участието на всички ученици, независимо от възрастта, които могат да работят с мултицет и да правят прости измервания. Участието на най-малките ученици има и допълнителна цел да натрупат опит за участие в бъдещи олимпиади.

7.      Учениците трябва да носят със себе си само: мултиметър, калкулатор и нещо за писане. Внасянето на GSM в залата е забранено и води до декласиране.

8.      Участниците сами уреждат пътуването си до Скопие.

9.      Участниците в олимпиадата сами уреждат нощувките си в Скопие, с информационно съдействие на организаторите.

Обратна връзка

      Организаторите ценят високо мнението на учителите, за задачите давани на Олимпиадите по експериментална физика. Всеки регистриран за олимпиадата учител, придружаващ ученици, ако желае, може да получи същата постановка и да реши задачата едновременно с учениците в специално отделена аудитория на факултета. За своето участие в проверяването на задачата и за анализа на трудностите колегите учители ще получат сертификат. Тяхното мнение е незаменимо за подготовката на следващите издания на олимпиадата.

Регистрация за участие

1) За участници от България, изпращане на регистрационната такса за участие от 30 лв. за всеки участник (ученик и учител) на сметката на СК на СФБ до 25 ноември 2019 г. Регистрационната такса осигурява: изготвянето на експерименталната постановка (след Олимпиадата постановката остава за кабинета по физика на училището), минерална вода и елементарен квант органична материя за учениците по време на Олимпиадата и кафе за менторите, изготвянето на сертификатите и дипломите и др. Регистрационната такса е невъзвращаема и при отказ от участие остава като спонсорска помощ за Олимпиадата.

2) Едва след извършване на банковия изпращате е-маил до epo@bgphysics.eu. Задължително както за ученици така и за учители е посочването на датаta и сумата на банковия превод, също и текста от основанието за превода. Например: ЕПО7. 1 учител и 5 ученика от СМГ (инициали).

3) Редовно регистриран участник (ученик или учител) означава: 1) преведена регистрационна такса по банков път и 2) изпратен e-mail.

4) Хотелите в Скопие дават разнообразни възможности за настаняване в зависимост от командировъчните.

5) Списъкът на редовно регистрираните за участие ученици, както отделно списъкът на придружаващите редовно регистрирани учители ще бъде публикуван на сайта на СК на СФБ на 2 декември. Само за редовно регистрираните участници: ученици, учители, родители и други придружаващи лица организаторите гарантират участие.

6) Учителите придружаващи ученици и получаващи сертификат за участие в квалификационния курс също трябва да се регистрират до 25 ноември.

7) Участие на закъснели участници също е възможно. Следете съобщенията на сайта на СК на

СФБ дали има още незаети експериментални постановки и крайния срок за регистрация е удължен. Закъснели участници даже в последния момент могат да получат експериментална постановка за участие, ако по някакви причини има отказали се ученици. Сертификатът им за участие ще бъде написан на ръка.

8) За участниците от България номера на банковата сметка на Съюза на Физиците в България,

която обслужва Софийския Клон е:

Банка: УниКредитБулбанк, Клон Света Неделя, София

IBAN: BG91UNCR70001520373231

SWIFT (BIC): UNCRBGSF

пл. ″Света Неделя″ № 7, 1000 София, България.

При изпращането на превода в банковата бланка в графата „основание за превода“ не забравяйте да напишете името на участника (или името на училището и града, ако това е списък с повече участници) и текста Регистрационна такса за EPO7 (може и съкратено EPO7). След като извършите превода моля информирайте ни с e-mail на адреса на олимпиадата epo@bgphysics.eu. За участници извън България регистрационната такса е €15 плащана на място в деня на Олимпиадата или по банков път.

9) За отчитане участниците от България могат да получават фактура издадена от СК на СФБ. Участниците сами попълват информацията за фактурата и попълнената таблица се изпраща на адреса на Олимпиадата epo@bgphysics.eu. След съгласуването на текста за фактурата подписан и подпечатан оригинал се получава от придружаващия учител по време на Олимпиадата. Образецът за проформа фактура е даден във файла Factura_EPO5_Primer.doc. По време на олимпиадата организаторите няма да имат време за корекции.

Спонсори

Спонсорската помощ се изпраща на посочената по-горе банкова сметка на СФБ.

Дати за 2019 г:

1)       Изпращане на регистрационната такса от 30 лв. по банков до 25 ноември 2019, както за ученици така и за придружаващи учители участници в квалификационния курс

2)       Изпраща се e-mail на epo@bgphysics.eu веднага след банковия превод.

3)       Списъка на регистрираните ученици и учители за които е платена регистрационната такса се публикува на 2 декември на сайта на СК на СФБ

4)       Пристигане на гостите в Скопие препоръчваме на 6 декември ако може да си осигурите преспиване.

5)       Проверка на участниците и получаване на фактурите за регистрационната такса от 8:30 до 10:30 на 7 декември

6)       Провеждане на олимпиадата 11:00—15:00 на 7 декември и едновременно учителски квалификационен курс

7)       Изпращане на задачата за домашно до 06:00 на 8 декември

8)       Публикуване на решението на задачата на сайта на СК на СФБ 09:00 на 9 декември

9)       Обявяване на резултатите и награждаване на най-добре представилите се участници 18:30 на 7 декември и заминаване на гостите на Скопие.

 

 

Сместување

Сместувањето за време на настанор ќе биде во приватни хостели во заеднички соби за учениците.

Приватно сместување и хотелски соби за претсавници и професори.

Додатни детали за сместувањето ќе бидат објавени покасно.

Location Information

 

Природно-математичкиот факултет во Скопје е лоциран во близина на цетарот на градот.

Адреса: ул. Архимедова бр. 3. Гази баба, 1000 Скопје, Македонија

Ако имате въпроси не се колебайте на да пишете на електронния адрес на Олимпиадата epo@bgphysics.eu (съкращението идва от Experimental Physics Olympiad).

Последна редакция на това съобщение 01.01.2020 г. За текущата версия на съобщението следете https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo

Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 21:27 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:25 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:26 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
12.12.2017 г., 7:54 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.12.2017 г., 10:00 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.12.2017 г., 10:00 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.12.2017 г., 10:00 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.04.2016 г., 10:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
14.11.2017 г., 5:29 ч.
ċ
Todor Mishonov,
4.07.2020 г., 8:44 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.04.2016 г., 10:48 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
30.01.2017 г., 4:24 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
18.01.2017 г., 1:32 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
18.01.2017 г., 0:37 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
2.05.2016 г., 2:20 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
18.01.2017 г., 0:36 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
25.03.2016 г., 0:54 ч.
Ċ
EPO4BG.pdf
(372k)
Todor Mishonov,
25.03.2016 г., 0:54 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
21.03.2016 г., 6:54 ч.
Ċ
EPO4DE.pdf
(628k)
Todor Mishonov,
21.03.2016 г., 6:54 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:04 ч.
Ċ
EPO4EN.pdf
(240k)
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
Ċ
EPO4FR.pdf
(403k)
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
ĉ
EPO4MK.doc
(101k)
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
Ċ
EPO4MK.pdf
(297k)
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
Ċ
EPO4RS.pdf
(314k)
Todor Mishonov,
28.02.2016 г., 12:05 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
18.01.2017 г., 0:36 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
28.07.2017 г., 15:34 ч.
Ċ
EPO5EN.pdf
(255k)
Todor Mishonov,
28.07.2017 г., 15:34 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
8.09.2017 г., 7:31 ч.
Ċ
EPO5FR.pdf
(339k)
Todor Mishonov,
8.09.2017 г., 7:31 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
26.09.2017 г., 5:01 ч.
Ċ
EPO5MK.pdf
(477k)
Todor Mishonov,
26.09.2017 г., 5:01 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
5.08.2017 г., 3:35 ч.
Ċ
EPO5RS.pdf
(238k)
Todor Mishonov,
5.08.2017 г., 3:35 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.10.2018 г., 8:55 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.10.2018 г., 8:56 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.10.2018 г., 8:56 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
2.10.2018 г., 5:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
2.10.2018 г., 5:11 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
1.10.2018 г., 8:56 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.11.2019 г., 8:02 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.11.2019 г., 8:02 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
6.11.2019 г., 8:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
11.12.2019 г., 8:30 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
7.11.2019 г., 5:55 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
21.01.2016 г., 15:10 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
10.06.2016 г., 3:36 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
18.11.2017 г., 7:33 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
12.12.2017 г., 7:44 ч.
Ċ
MB01.pdf
(2586k)
Todor Mishonov,
24.07.2016 г., 1:14 ч.
Ċ
MB02.pdf
(3071k)
Todor Mishonov,
24.07.2016 г., 1:13 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
16.11.2017 г., 8:46 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
2.01.2017 г., 13:31 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.04.2016 г., 10:48 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
5.12.2019 г., 12:29 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
12.12.2017 г., 12:22 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
21.07.2017 г., 0:31 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.04.2016 г., 10:46 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
31.07.2017 г., 1:43 ч.
ĉ
Todor Mishonov,
30.08.2017 г., 9:14 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
30.08.2017 г., 9:14 ч.
Ĉ
Todor Mishonov,
30.08.2017 г., 9:14 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
9.12.2017 г., 23:02 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
25.04.2016 г., 10:46 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
13.07.2016 г., 12:21 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
16.07.2016 г., 10:53 ч.
Ċ
Todor Mishonov,
4.07.2016 г., 15:39 ч.
Ĉ
Todor Mishonov,
4.12.2019 г., 1:31 ч.
Comments